Home

Huisjes Agra Business

Sinds 1733!

In 2016 ben ik na een lang ziekbed begonnen met het opfokken van kalveren. Een lang gekoesterde droom ging toen alsnog in vervulling. In 2017 hebben wij het rustend landbouwbedrijf van onze schoonouders overgenomen, wat toen alleen nog bestond uit een paar schapen.

Het ouderlijk bedrijf aan de Nienenhoek, is tot op heden nog steeds onze thuisbasis. Een bedrijf wat, zoals gebruikelijk, overging van generatie op generatie. Wij zijn dus de zoveelste generatie op dit bedrijf wat terug gaat tot het jaar 1733. Wat sinds 1733 altijd op het bedrijf aanwezig is geweest, zijn de schapen. Soms in grote aantallen, soms in kleinere aantallen. Soms ook alleen als ”speelgoed” voor de kinderen.

Op dit moment zijn de schapen met 40% van de omzet een belangrijk onderdeel van het bedrijf. En zal de komende jaren alleen maar groter worden. Ook rundvee is nagenoeg altijd op het bedrijf aanwezig geweest.